Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

LÃNG ĐÃNG THU HÀ NỘI

Hà Nội ơi. Mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về.... Với Hà Nội Mùa Thu của tôi