Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

NON NƯỚC HÀ TIÊN


ĐÊM HÀ TIÊN 


Trên cầu TÔ CHÂU


Cầu Tô Châu nhìn từ Thị xã Hà Tiên

Trên núi ĐÁ DỰNG-HÀ TIÊN

Vũng ĐÔNG HỒ

Bình Minh trên biển vũng ĐÔNG HỒ

Lang thang trong đêm HÀ TIÊN


Cột mốc 314.Điểm tận cùng của chữ S trên bản đồ VN.cột mốc cuối cùng trên đất liền giữa VN và CPC


Qua cửa khẩu Hà Tiên lang thang trên đất Căm Pu Chia


Đón hoàng hôn trên biển Mũi Nai Hà Tiên.
Thật hạnh phúc khi lần đầu tiên được đón hoàng hôn lặn về phía Biển


Một cổng làng trên đất Căm Pu Chia